Page 12 - index
P. 12
® ® letnia gwarancja - doskonały produkt
year guarantee - excellent product
jahres garantie - ausgezeichnetes Produkt
лет гарантии - отличный продукт
CSD Line 7.1Wysoka jakość / Quality / Zertifikat / качество
Moc nominalna 17 KW / кВт
Performance / Leistung / Эффективность
Moc nominalna przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika ciepła 21 KW / кВт
Performance with heat reclaimer / Leistung mit Heiztrommel
/ Эффективность с теплогенератором
Dodatkowe wyposażenie: wlot powietrza z zewnątrz, nowoc- Szerokość fasady 71 cm
zesna szyba z rastrem, listewki drzwi w wykończeniu chrom lub Width / Breite / Ширина
mosiądz, drzwi w wykończeniu chrom lub mosiądz, możliwość
przeszklenia wszystkich ścian urządzenia. Waga 165 kg/кг
Weight / Gewicht / Вес
Further options: External air supply, convectional surfacing,
chrome or copper frame, chrome or copper door, all sides can Sprawność 77%
be glass.
Efficiency / Wirkungsgrad / КПД
Weitere Optionen: RASTER-Verglasung, Anschluss an die
Außenluft, Konvektionshülle, Chrom- oder Kupferrahmen, Sprawność przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika ciepła 83%
Chrom- oder Kupferrahmen Türen, beliebiges Seitenglas, Efficiency (with heat reclaimer) / Wirkungsgrad (mit Heiztrommel)
2 Türen / КПД с теплогенератором
Maksymalna długość polan 45 cm
Дополнительные опции: приток воздуха, декор, двери
рамка- хром или антик, двойное стекло, двери в цвете Maximal length of log / Maximale Holzscheitlänge / древесины
латуни или антика, декор двери рамка- хром двери в цвете
латуни или антика, хром или двери в латуни
Standardowy wylot spalin montowany fabrycznie
flue base construction
Rauchstutzen Grundmodell
200 диаметр дымохода


12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17