Page 11 - index
P. 11
letnia gwarancja - doskonały produkt ® ® letnia gwarancja - doskonały produkt
year guarantee - excellent product year guarantee - excellent product
jahres garantie - ausgezeichnetes Produkt jahres garantie - ausgezeichnetes Produkt
лет гарантии - отличный продукт лет гарантии - отличный продукт
CSD Line Prisma 7Wysoka jakość / Quality / Zertifikat / качество


ECO
ECOPlus


Moc nominalna 15 KW / кВт
Performance / Leistung / Эффективность
Moc nominalna przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika ciepła 19 KW / кВт
Dodatkowe wyposażenie: ECO lub ECOPlus system, wlot Performance with heat reclaimer / Leistung mit Heiztrommel
powietrza z zewnątrz, nowoczesna szyba z rastrem, drzwi / Эффективность с теплогенератором
w wykończeniu chrom lub mosiądz, możliwość przeszklenia
wszystkich ścian urządzenia. Szerokość fasady 68 cm
Further options: ECO, ECOPlus system, external air supply, Width / Breite / Ширина
convectionalsurfacing, chrome or copper door, all sides can Waga 142 kg/кг
be glass. Trapeze, single panel, chambered screens
Weight / Gewicht / Вес
Weitere Optionen: ECO, ECOPlus, RASTER-Verglasung,
äußerer Luftanschluss, Konvektionshülle, Chrom- oder Kupfer- Sprawność 76%
rahmen Türen, beliebiges Seitenglas, 2 Türen, Trapez-, Flach-, Efficiency / Wirkungsgrad / КПД
gewölbte Form
Sprawność przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika ciepła 82%
Дополнительные опции: Эко, Экоплюс система, приток Efficiency (with heat reclaimer) / Wirkungsgrad (mit Heiztrommel)
воздуха, декор, двери рамка- хром или антик, двойное / КПД с теплогенератором
стекло, двери в цвете латуни или антика, возможность,
четырехстронного, простого, панорамного или, Maksymalna długość polan 40 cm
призматическего стекла, хром или двери в латуни Maximal length of log / Maximale Holzscheitlänge / древесины


Standardowy wylot spalin montowany fabrycznie
flue base construction
Rauchstutzen Grundmodell
200 диаметр дымохода
Wylot spalin Ø 150 montowany na zamówienie
can be ordered
Rauchstutzen bestellbar
150 диаметр дымохода под заказ11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16